Hub. Bunda Wati 0856-313-4400

KSM MI

Kumpulan Soal KSM (Kompetisi Sains Madrasah) Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tahun 2023

  1. Soal KSM MI Matematika terintegrasi
  2. Soal KSM MI IPA Terpadu terintegrasi

Kumpulan Soal KSM (Kompetisi Sains Madrasah) Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tahun 2022

  1. Soal KSM MI Matematika terintegrasi
  2. Soal KSM MI IPA Terpadu terintegrasi

Soal KSM (Kompetisi Sains Madrasah) Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tahun 2021

  1. Soal KSM MI Matematika terintegrasi
  2. Soal KSM MI IPA Terpadu terintegrasi

Soal KSM (Kompetisi Sains Madrasah) Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2020

  1. Soal Matematika terintegrasi Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2020 📥 Download File
  2. Soal IPA Terpadu terintegrasi Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2020 📥 Download File