Hub. Bunda Wati 0856-313-4400

KSM MTs

Kumpulan Soal KSM (Kompetisi Sains Madrasah) Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tahun 2023

 1. Soal KSM MTs Matematika terintegrasi
 2. Soal KSM MTs IPA Terpadu terintegrasi
 3. Soal KSM MTs IPS Terpadu terintegrasi

Kumpulan Soal KSM (Kompetisi Sains Madrasah) Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tahun 2022

 1. Soal KSM MTs Matematika terintegrasi
 2. Soal KSM MTs IPA Terpadu terintegrasi
 3. Soal KSM MTs IPS Terpadu terintegrasi

Kumpulan Soal KSM (Kompetisi Sains Madrasah) Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tahun 2021

 1. Soal KSM MTs Matematika terintegrasi
 2. Soal KSM MTs IPA Terpadu terintegrasi
 3. Soal KSM MTs IPS Terpadu terintegrasi

Soal KSM (Kompetisi Sains Madrasah) Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2020

 1. Soal Matematika terintegrasi Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2020 📥 Download File
 2. Soal IPA Terpadu terintegrasi Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2020 📥 Download File
 3. Soal IPS Terpadu terintegrasi Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2020 📥 Download File